■ LeihBOX "L" (83L)

Leihbox.com » ■ LeihBOX "L" (83L)
 
LeihBOX "L" (83L)
Aussenmasse (L x B x H) 60 x 40 x 42 cm
Innenmasse (L x B x H) 56,7 x 36,7 x 40 cm
Stapelhöhe 41,2 cm
Höhe gefaltet 10 cm
 
Sẵn có
Có sẵn một phần
 
Ngày bắt đầu
×
dành chỗ
 
Không có
làm sự đặt chỗ

thông tin bổ sung

Treepoints:   1
System version:   2
Category:   Basis Produkte
Show product:  
Quantity step:   8
Capacity points per quantity step:   10
Pickup point per quantity step:   2
Country availability:   CH
Prodkat:   2