■ Transportroller MAXI

Leihbox.com » ■ Transportroller MAXI
 
Aussenmasse (L x B): 62 x 40 cm
Passend für alle LeihBOX-Grössen
 
Sẵn có
Có sẵn một phần
 
Ngày bắt đầu
×
dành chỗ
 
Không có
làm sự đặt chỗ

thông tin bổ sung

System version:   2
Category:   Base Products
Show product:  
Quantity step:   1
Capacity points per quantity step:   6
Country availability:   CH
Standortinformation:   Der Standort in St. Gallen wird durch die Go! Uni-Werbung AG betrieben.