■ Paletten

Leihbox.com » ■ Paletten
 
Masse (L x B): 100 x 120cm
Material: rezyklierbar
Belastbarkeit: 500 kg
Farbe: schwarz
Besonderes: nestbar
 
Sẵn có
Có sẵn một phần
 
Ngày bắt đầu
×
dành chỗ
 
Không có
làm sự đặt chỗ

thông tin bổ sung

Treepoints:   1
System version:   2
Category:   Zubehör
Show product:  
Quantity step:   1
Capacity points per quantity step:   4
Pickup point per quantity step:   7
Country availability:   CH