Jet Ski #2

 
We offer a 2-seater jet ski with a maximum weight capacity of 400 lbs per watercraft. Jet skis are an exciting ride- our Yamaha EX Sport ski has a powerful 1050 cc engine.
 
Sẵn có
×
dành chỗ
 
Không có
làm sự đặt chỗ

thông tin bổ sung

Số người:   2