▲ Basel, LeihBOX "S" (52L)

Leihbox.com » ▲ Basel, LeihBOX "S" (52L)
 
Set bestehend aus 10x LeihBOX 52L
Aussenmasse (L x B x H) 60 x 40 x 27 cm
Innenmasse (L x B x H) 56,7 x 36,7 x 25 cm
Stapelhöhe 26,2 cm
Höhe gefaltet 8,0 cm
 
Sẵn có
Có sẵn một phần
 
Ngày bắt đầu
×
dành chỗ
 
Không có
làm sự đặt chỗ

thông tin bổ sung

Treepoints:   1
System version:   2
Category:   Basis Produkte
Show product:   Không
Main product id:   147627
Storage name:   4053Kurier
Quantity step:   10