▲ St. Gallen Rentir, LeihBOX "M" (62L)

Leihbox.com » ▲ St. Gallen Rentir, LeihBOX "M" (62L)
 
Set bestehend aus 10x LeihBOX "M" (62L)
Aussenmasse (L x B x H) 60 x 40 x 32 cm
Innenmasse (L x B x H) 56,7 x 36,7 x 30 cm
Stapelhöhe 31,2 cm
Höhe gefaltet 8 cm
 
Sẵn có
Có sẵn một phần
 
Ngày bắt đầu
×
dành chỗ
 
Không có
làm sự đặt chỗ

thông tin bổ sung

Treepoints:   1
System version:   2
Category:   Basis Produkte
Show product:  
Main product id:   147628
Storage name:   9014Rentir
Quantity step:   10
Capacity points per quantity step:   10
Pickup point per quantity step:   2
Country availability:   CH
Geliefert:   Không
Abholung am kiosk:   Không
Abholung am leihbox standort:  
Prodkat:   2