Basel, St. Jakob-Strasse 200 / 10x LeihBOX 62L / LB

Leihbox.com » Basel, St. Jakob-Strasse 200 / 10x LeihBOX 62L / LB
 
Set bestehend aus 10x LeihBOX 62L
Aussenmasse (L x B x H) 60 x 40 x 32 cm
Innenmasse (L x B x H) 56,7 x 36,7 x 30 cm
Stapelhöhe 31,2 cm
Höhe gefaltet 8 cm
 
Sẵn có
Có sẵn một phần
 
Ngày bắt đầu
×
dành chỗ
 
Không có
làm sự đặt chỗ

thông tin bổ sung

Sa:   08:00 - 14:00
Mo:   08:00 - 19:00
Mi:   08:00 - 19:00
Standortinformation:   Der Standort Basel wird von Kurierzentrale GmbH betrieben. T +41 61 206 10 00 M +41 79 381 24 39
Fr:   08:00 - 19:00
Do:   08:00 - 19:00
Di:   08:00 - 19:00
Standort:   CH BS Basel
Adresse:   Kurierzentrale GmbH St. Jakob-Strasse 200, 4052 Basel Standortinformation
Zeiten:   Mo-Fr: 08:00 - 19:00 / Sa: 08:00 - 14:00
Show location on map