Majorstuen kirke i Kirkeveien ble tidligere kalt Prestenes kirke. Den ble bygget som småkirke og innviet den 26. mars 1926. Navnet henspiller på at det pågikk innsamlingsaksjon blant prester til byggingen — faktisk helt siden århundreskiftet. Tomtespørsmålet og andre detaljer gjorde imdilertid at det tok tid å komme i gang med byggingen. Arkitekter var August Nielsen og Harald Sund. Kirken fikk navnet Majorstuen i 1960.

Ønsker du en annerledes møte opplevelse eller leie kirken til konserter hvorfor ikke velge Majorstuen kirke? Vi har flere lokaler til utleie. bl. a kirkerom, og et av Oslo s vakreste kapell til møterom i flere størrelser. © Kirkelig Fellesråd i Oslo | Akersbakken 32, Oslo, 0179
Planyo online booking system