Alle Planyo kontoer er underlagt følgende vilkår og betingelser. I henhold til denne avtalens vilkår, innebærer opprettelse og bruk av Planyokonto at du samtykker i å ha lest og forstått denne avtalen, og at du er bundet av vilkårene og betingelsene nedenunder.