Filmkamera Sony 4K (einzel)

SCHU::COM - Leihgeräte » Filmkamera Sony 4K (einzel)
 
- Filmkamera mit hoher Auflösung (4K)
- 1Zoll-Bildsensor
- 14, 2 MP Fotoauflösung
- 12fach-Zoom
- FDR AX 100E
 
มีจำหน่าย
ใช้ได้บางส่วน
 
วันที่เริ่มต้น
×
จองแล้ว สงวนสิทธิ์
 
ไม่พร้อมใช้งาน
ทำการจอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

Art des geraetes:   FotoVideo
Gewicht kg:   1.7
Groesse lxbxh in cm:   30x17x17