Se en interaktiv demo

Den beste måten å lære om Planyo på er gjennom interaktive demoer nedenfor. De lar deg gå inn på et Planyos eksempelenettsteder, enten som en kunde som ønsker å gjøre reservasjoner eller som administrator slik at du kan se hvordan reservasjoner administreres i Planyos admninstrasjonsgrensesnitt.